Undervisning og foredrag innen geologi og realfag, herunder petroleumsgeologi, berggrunnsgeologi, strukturgeologi og skred. Veiledning og undervisning innen fysikk og matematikk. Publisering av populærvitenskapelige artikler og faglitteratur.